התערוכה השנתית 2018 אהבה עצמית

לתאר אהבה עצמית בשבילי זה דרך השילוב שב”שילוש הקדוש”,

מחשבה

גוף

נפש

“אהבה עצמית זה הקול הקטן עמוק במוח, שלוחש לי שאני מוכשרת

ומצליחה ושטוב לי איך שאני נראיתהשילוב המיוחד הזה מביא אותי לאהבה עצמית ולאושר שגורמים לאהוב אחרים

יורי אלטרוביץ'”